Henry George Biblioteket - Pjecer

Sorteret efter forfatter

Forfatter Titel Udgivet Gruppe
  Vejledning ang. grundvurdering i byer mv. 1926 08.2A-01
100-Mandsforeningen Orienteringshefte - Retsforbundets ungdom 1951 07.3A-03
100-Mandsforeningen Orienteringshefte - Retsforbundets ungdom 1957 07.3A-05
Stener Aarsdal Hvad vil Retsforbundet? uå00 07.2A-54
Stener Aarsdal Hvad vil Retsforbundet? 1957 07.2A-51
Ærbødigst Hønen med guldæggene uå00 09.2A-16
Noah D. Alber The foundation of economic Freedom 1978 02.2B-14
S.W. Alexander Økonomi og moral 1960 09.2A-06
A. Nørgaard Andersen Et opgør ned partistyret 1933 09.3A-04
Thorkild P. Andersen Restriktioner eller genopbygning 1947 09.2A-14
Phil Anderson Economic Freedom 1993 21.1B-03
C. Andresen Husmændenes skatteprogram 1906 04.1D-05
Arbejderkredsen Du må gøre noget ca-1945 07.2A-05
Hertugen Af Argyll Profeten fra San Francisco 2004 22A-20
Hertugen Af Argyll Profeten fra San Francisco 2004 01.1A-12A
Hertugen Af Argyll Profeten fra San Francisco. 1890 02.5A-02
Hertugen Af Argyll (Co-Author) & Henry George (Co-Author) Ejendomsret Til Jord 1890 01.1A-21
W.J. Barber A Natural Economy That Naturally Conserves 1992 02.2A-38
Arthur P. Becker Arguments For Changing The Real State Tax To A Land Value Tax 1970 02.2A-07
Valdemar Bennike George Grey og Ny Zealand 1912 15.2-01
Valdemar Bennike Retssamfundet 1919 14.1-01
Viggo Bentzon Om jordvurdering og kornligning 1919 08.1A-10
S. Berthelsen Folkenes fremtid 1918 21.1A-29
Sophus Berthelsen "Jordspørgsmålet" gennem tiderne 1915 04.1B-10
Sophus Berthelsen Børnehjælp og - børneret 1905 04.1D-07
Sophus Berthelsen Den glemte jordlov af 1848 1933 04.1B-05
Sophus Berthelsen Fire Lovforslag 1906 04.1D-23
Sophus Berthelsen Folkets naturlige ret. 04-07-1926 04.1B-06
Sophus Berthelsen Folkevalgte høvdinger 1905 04.1D-14
Sophus Berthelsen Frit opkøb 1906 04.1B-20
Sophus Berthelsen Grundskyldsreformens fremtid 03-10-1927 04.1B-08
Sophus Berthelsen Grundvurderingens praktiske gennemførelse 23-07-1929 04.1B-02
Sophus Berthelsen Henry George og Socialdemokratiet 30-07-1929 04.1B-03
Sophus Berthelsen Henry George-diskussion: Lægen og husmanden 08-11-1914 04.1B-12
Sophus Berthelsen Hr. Folketingsmand Aksel Jensen contra grundskylden 24-02-1925 04.1B-11
Sophus Berthelsen Husmandsbevægelsen og socialismen 24-05-1914 04.1B-04
Sophus Berthelsen Husmandsbevægelsens mål 1913 04.1B-09
Sophus Berthelsen Inflation, jordpriser og georgisme ca-1945 04.1D-11
Sophus Berthelsen Leo Tolstoy om Henry George 1904 04.1D-02
Sophus Berthelsen Om salg af kommunale ejendomme 1904 04.1D-06
Sophus Berthelsen Om vore skatter 1905 04.1D-13
Sophus Berthelsen Skal Folkets retskrav kaldes tyveri? 07-06-1914 04.1B-07
Sophus Berthelsen Skal trællemærket atter flyttes? - 01-03-1929 04.1B-01
Sophus Berthelsen Skattelovenes store fejl 1905 04.1D-09
Lauritz V. Birck 1869-1902 1903 19.3-
Lauritz V. Birck De økonomiske perioder 1903 19.3-
Lauritz V. Birck En Finanstale 1908 21.1B-04
Lauritz V. Birck Kreditøkonomiens omsætningsmidler 1900 09.3A-17
Kristen Bjerring Hvorfor bør danske bønder arbejde for en grundskyld? 1927 02.1A-15
Birgit Bjørk Arbejdets kår af Henry George 1990 22A-03
Bue Bjørner Dansk handel, hjemme og ude 1942 B-00044
Bue Bjørner Handelsens internationale. 1938 1938 06.1A-09
Bue Bjørner Handelsfrihed Eller Politisk Handel 1937 06.1A-19
Bue Bjørner Krydsfiner og told 1938 21.1B-07
J.L Bjørner Liberalismen i støbeskeen uå00 02.1A-28
J.L. Bjørner Danmark - Europas Frihavn 1935 B-00027
J.L. Bjørner Den Store Russer - Leo Tolstoj 1949 06.1A-18
J.L. Bjørner Det økonomiske råd - en kortfattet udredning 1932 09.2A-15
J.L. Bjørner Frihandel eller Arbejdsløshed 1939 09.2A-10
J.L. Bjørner Frihandel eller hvad? 1946 09.2A-02
J.L. Bjørner Guld, papir og penge 1934 09.3A-08
J.L. Bjørner To Reformatorer - Karl Marx Og Henry George 1941 06.1A-02
J.L. Bjørner Tolden og tiderne 1932 09.2A-17
Signe Bjørner Den Danske Henry George Forening 1934 07.1A-01
Signe Bjørner Købmandsskab eller kontorius. 1937 1937 06.1A-08
Signe Bjørner Kvinden i Retsstaten 1936 06.1A-16
K. Bloch Jordspørgsmålet i økonomis-statistisk belysning 1948 21.1A-27
V.H. Blundell Essays In Land Economics 1993 02.2A-01
V.H. Blundell False Paths To Higher Wages uå00 02.2B-03
Ernst Brandes Henry George: Beskyttelse eller frihandel 1942 09.2A-01
Ernst Brandes Henry George: Beskyttelse eller frihandel   22A-16
V. Bredsdorff Profeten Fra San Francisco 1940 05.A-02
V. Bredsdorff Verdensopfattelse og livsanskuelse 1926 04.1B-18
Abel Brink Håndbog i statistik 1926 09.4A-05
H.C. Christensen Enhver sit - Digte uå00 07.3A-02
Ib Christensen Danmark og fællesmarkedet uå00 04.1C-29A
Ib Christensen Danmarks Retsforbund 1974 1974 07.2A-08
Ib Christensen En erhvervsvenlig politik 1980 07.2B-29
Ib Christensen Hvad er retsliberalisme 2000 04.1B-19
K. Marinus Christensen Produktion, beskæftigelse og valutacentral 1936 09.3A-23
Severin Christensen Fra magtstat til retsstat 1924 04.1A-02
Severin Christensen Fra magtstat til retsstat 1924 04.1A-02B
Severin Christensen Fra Magtstat til Retsstat - Foredrag for studenter 2001 22A-17
Severin Christensen Om muligheden af en objektiv eller videnskabelig etik 1929 04.1A-04
Severin Christensen Retsstat - eller diktatur. 1926 04.1A-01
Severin Christensen Retsstat Eller Diktatur uå00 04.1A-01B
Severin Christensen Retsstat eller diktatur 2003 22A-23
Severin Christensen Retsstaten - Radioforedrag 1930 04.1A-03
Severin Christensen Retsstaten - Radioforedrag 1950 04.1A-03B
Severin Christensen & M.fl. Hvad vil Retsforbundet? Tolv artikler 1925 04.1B-21
Villads Christensen Den første Henry George bevægelse i Danmark 1906 05.A-07
Villads Christensen En skattelov og dens virkninger 1905 04.1D-04
Villads Christensen Et Henry George samfund 1905 04.1D-17
Villads Christensen Hjem fra møde 1929 02.1A-26
Winston Churchill Om jordmonopolet 1963 02.1A-03
Winston Churchill On Human Rights uå00 02.1A-04
Sven Clausen Folkestyre - For eller imod 1934 09.4A-09
Communist Party, China Cooperative farming in China 1954 08.1A-03
Poul La Cour, Lange, Berthelsen & K.J. Møller Henry George og Højskolen 1908 02.5A-08
E.J. Craigie Municipal Justice 1952 02.2A-36
John Sherwin Crosby Kunsten at regere retfærdigt 1908 14.1-02
Mike Curtis The Urban dilemma uå00 21-1B-11
Axel Dam Huskesedler for vælgere 1935 04.1A-11
Axel Dam Lærebog i Retsmoral 1917 04.1A-13
Axel Dam Lidt om kristne og politik 1980 09.5A-02
Axel Dam Retsmoralen i det offentlige liv 1927 04.1A-09
Axel Dam Retsmoralen i det offentlige liv 1950 04.1A-09C
Axel Dam Retsmoralen i det offentlige liv 1969 04.1A-09B
Axel Dam Severin Christensens Filosofi 20-11-1933 05.A-05
Axel Dam Skal Staten være moralsk 1925 04.1A-12
Axel Dam Social retfærdighed og dens forhold til kristendommen 1928 21.1A-16
Axel Dam Social retfærdighed og dens forhold til kristendommen 2004 22A-22
Axel Dam To slags politik 1933 04.1A-10
Philip Day Land - The elusive quest for social justice, taxationreform & sustainable... 1997 12.3-01
E. Dehn Beskæftigelsespolitik ved restriktionsfrihed 1950 09.2A-05
E. Dehn Beskæftigelsespolitik ved restriktionsfrihed 1950 09.2A-20
Div Sange ved møder uå00 07.2A-72
Patrick Edward Dove The Theory of Human Progression 1910 13.2-01
Godfrey Dunkley Land Tenure: A Time Bomb Ticking In South Africa 1991 02.2B-02
Frank Dupuis Da Australien blev koloniseret 1995 22A-05
Holger Egekvist Politisk umyndiggørelse - og frigørelse 1935 09.4A-04
Sheldon Emry The billion$ for the Bankers - debts for the People 1978 09.3A-24
T.A. Ende Taxation And Rating In The Twentieth Century uå00 02.2A-03
Fagerli "Udenomsparlamentarisk" georgistisk aktivitet i Danmark 2001 07.1A-06
Dudley Field Henry George og David Dudley Field 1915 01.1A-27
Flere Dear Prime Minister uå00 F-00018
Flere Frihandel contra Protektionisme uå00 21.1A-01
Flere One way to better cities uå00 02.2B-01
Ole Flygaard Samfundets opgaver i et moderne samfund uå00 07.2B-35
Fred E. Foldvary Mother Nature's Secret Key To Prosperity 1985 02.2A-21
Folke & Kristensen Arbejdet for grundskyld i Danmark 1926-29 uå00 21.1A-25
Konservativt Folkeparti Retsforbundet i kritisk belysning 1951 02.5A-06
Folke-Rasmussen Skat og erhverv 1911 21.1A-14
G. Forchhammer Den økonomiske krise - Vejledning i retsmoral 1932 04.1B-17
Henry George Foreningen George - i dag uå00 02.1A-20
Skatteborger Foreningen Formueskat -formuekonfiskation 1926 09.1A-05
HG Foundation Booms And Slumps. Their Cause And Cure 1999 02.2A-31
HG Foundation Residential Roulette 1999 02.2A-29
HG Foundation The Scourge Of Unemploymene 1999 02.2A-30
Axel Fraenckel Økonomisk frigørelse 1920 12.1-01
Milton Friedman Monetary Correction 1974 09.3A-21
Aage Friis Slesvig 1947 10.8A.01
Robert Funck Betragtninger over Demokrati og Økonomi 1944 21.1A-23
Funck-Jensen Retsmoralen bør også være rettesnor i Praktisk Politik 1949 07.2A-04
Chr. Gandil Villiam Halland 1949 09.2A-07
William L. Garver Abolish Rent uå00 02.2A-22
Bruno Geiger Warum Die Deutsche Republik Viel uå00 02.2A-27
Eduard Geismar Hvorfor jeg er Retsstatsmand 1928 04.1B-14
Eduard Geismar Retsforbundet 1919 04.1B-13
Henry George" Samfundets livsspørgsmål uå00 21.1A-09
Henry George »Komme dit rige« 1994 01.1A-04
Henry George Afskedstale 1912 01.1A-13
Henry George Årsager til handelskrisen 1994 01.1A-08
Henry George Causes of Business Depression uå00 01.2A-15
Henry George Den Moderne Civilisations Undergang 1888 01.1A-23
Henry George Det Nationaløkonomiske studium 1994 01.1A-03
Henry George Det Socialøkonomiske Studium 1941 06.1A-15
Henry George Dit rige komme uå00 01.1A-14
Henry George »Du må ikke stjæle« 1994 01.1A-05
Henry George Du må ikke stjæle 1927 01.1A-16
Henry George Du må ikke stjæle 1944 01.1A-17
Henry George Du skal ikke stjæle 1890 01.1A-15
Henry George El Crimen De La Miseria uå00 01.3A-03
Henry George El Impuesto Único uå00 01.3A-11
Henry George Fattigdom er en forbrydelse 1994 01.1A-01
Henry George Fuld grundskyld - hvad det er og hvorfor vi går ind for det 1994 01.1A-09
Henry George Henry George's Debat Med Socialdemokratiets Ordfører I New-York 1911 01.1A-19
Henry George Henry George's program 1904 04.1D-01
Henry George Hvad kan du gøre for vor sag - 31-12-1907 04.1D-37
Henry George Hvorfor jordejeren ikke kan lægge skat på jordværdi 1994 01.1A-10
Henry George Hyldest til friheden 1994 01.1A-11
Henry George Jorden tilhører os alle 1994 01.1A-07
Henry George Jordrentelæren 1890 01.1A-20
Henry George Justice the Object - Taxation the means 1947 01.2A-03
Henry George Justice the Object - Taxation the means uå00 01.2A-04
Henry George Moisés uå00 01.3A-09
Henry George Moses uå00 01.2A-11
Henry George Moses uå00 01.1A-18
Henry George Moses - Jødernes store lovgiver 1943 21.1A-08
Henry George Moses - Jødernes store lovgiver uå00 21.1A-08
Henry George Moses - Lovgiveren 1994 01.1A-06
Henry George No Robarás uå00 01.3A-07
Henry George Ode to Liberty uå00 01.2A-19
Henry George Om Erstatning 1919 01.1A-22
Henry George Progresp Y Miseria 1986 01.3A-01
Henry George Reduktionen til uretfærdighed 2004 22A-21
Henry George Reduktionen til uretfærdighed 2004 01.1A-12
Henry George Retfærdighed målet - jordværdiskat midlet 1994 01.1A-02
Henry George Scotland and the Scotsmen 1936 01.2A-21
Henry George The Crime of Poverty uå00 01.2A-01
Henry George The Irish Land Question (kun elektronisk)   00
Henry George The Labor Question uå00 01.2A-24
Henry George The Land belongs to the People   G-00024
Henry George The Land For the People uå00 01.2A-14
Henry George The Land For the People uå00 01.2A-13
Henry George The Single Tax - What it is and why we urge it uå00 01.2A-17
Henry George The Study of Political Economy 1936 01.2A-06B
Henry George The Study of Political Economy uå00 01.2A-05
Henry George The Study of Political Economy 1947 01.2A-06A
Henry George Thou shallt not steal uå00 01.2A-09
Henry George Thy Kingdom come uå00 01.2A-07
Henry George Vénganos El Tu Reino uå00 01.3A-05
Henry George The Wages of Labour 1950 01.2A-23
Henry George What the Railroad will bring us (kun digitalt)   00
Henry George Why the landowners cannot shift the tax on Land Values   G-00027
Henry George & James L. Busey (Editor) Progress And Poverty 1968 01.2A-25
Timothy Glazier Mine And Ours 2003 02.2A-26
Timothy Glazier The Descent Of Man 2001 02.2A-24
Timothy Glazier The Neolithic Man uå00 02.2A-25
Central People's Government Agrarian Reform Law of China 1952 28.1-
Mads Gregersen Skattereform, nøglen til sund økonomi ca-1970 09.1A-06
Kenneth Grigg Sun Yat Sen 1924 Z08.1-
Alfred S. Halland 13 års toldlovgivning 1934 09.2A-13
Alfred S. Halland Om rovdriftsprincippet i skattelovgivningen 1934 09.1A-07
Alfred S. Halland Planøkonomi eller liberalisme uå00 09.2A-22
Alfred S. Halland Protektionisme kontra frihandel 1937 21.1B-14
Villiam Halland Den merkantilistiske åndsretning 1934 09.2A-12
Villiam Halland Et lykkeligt skibbrud 1947 21.1A-13
Anna Hansen Parlamentarismens afløser 1950 09.4A-02
Anna Hansen Parlamentarismens afløser 1950 06.1A-12
H.P. Hansen De gamle partiers politik ca-1952 07.2A-53
Hans Hansen, P. Gregersen & Oluf Pedersen Retsforbundets praktiske politik ca-1939 07.2A-11
J.S. Hansen Grundskyld - er aktuel politik uå00 02.1A-11
Johannes Lindskov Hansen Det Danske Imperium uå00 04.1C-48
Johan Hansson Jordvärdebeskattning I Stället För Rusdrycksbeskattning 1906 02.3A-05
Johan Hansson Rättsliberalism I Stället For Socialliberalism 1950 02.3A-03
Shirley-Anne Hardy Ecologists And The Land 1974 02.2B-06
E. Harremoes Danmarks Retsforbund uå00 07.2A-41
Fred Harrison Boom Bust. House Prices, Banking And The Depression Of 2010 2005 H-00001
Fred Harrison LAND OF FREEDOM 1996 02.2A-37
Fred Harrison Marx, Economic Growth and Land Taxation 1975 02.2B-13
Fred Harrison Proceedings of the Moscow Congress on Land Policy 21-05-1996 02.3A-09
Wilfrid Harrison Why Liberty uå00 02.2A-23
C. Lowell Harriss Land Value Increment Taxation: Demise Of The British Betterment Levy 1972 02.2A-14
C. Lowell Harriss Land Value Taxation: Pro 1970 02.2A-12
C. Lowell Harriss Property Taxation And The Future Of State-Local Finance 1973 02.2A-15
C. Lowell Harriss Property Taxation: What's Good And What's Bad About It 1974 02.2A-13
C. Lowell Harriss Reducing Tax Obstacles To Economic Progress 1994 02.2A-17
C. Lowell Harriss State Local Taxation. An Overview 1972 02.2A-11
C. Lowell Harriss Tax Policy 1973 02.2A-16
Graham Hart Banking, Currency, Credit & Inflation 05-1988 02.2B-07
G.E Hartz Arbejdsløsheden og den tekniske udvikling 1933 09.6A-15
Alanna Hartzok Financing Planet Management 1995 02.2A-35
Bruno Heilig Why the German Republic fell uå00 02.2A-27
Otto E. Helms Danmarks Retsforbund 1964 1964 07.2A-07
Otto E. Helms Fremtidens land 1948 17.2-01
H. Helweg & Chr. Norlev ABC i Social kristendom uå00 09.5A-03
Les Hemingway Rent As Revenue Versus Rural Debt 1994 02.2A-09
J.M. Henriksen Resolutioner. 1902-1934 1934 09.1A-01
M. Herslund Hvis vi gjorde således 1945 09.3A-09
Økoteknisk Højskole Studievejledning - Fremskridt Og Fattigdom 1946 06.1A-27
Rudolf Holst Jordrenten I Byerne 1926 02.5A-10
Carl Høyer Socialiseringsfrasen 1920 09.6A-05
A.R. Hutchinson Land Rent as Public Revenue in Australia 09-1968 02.2B-08
A.R. Hutchinson Public Charges on Land Values in Australia 1963 02.2B-09
President IU Seasons Greeting 1969 02.2A-06
Kjeldgaard Iversen Det er senere end man tror 1951 09.1A-04
Jackston
Ralston
Californien kalder - alverdens arbejdere 1938 06.1A-14
N.P. Jacobsen Ungdommens kår - i nutid og fremtid uå00 07.3A-08
Erhard Jakobsen Retsforbundet - den store illusion uå00 02.5A-07
Henry Rossov Jakobsen Andelsejet - Samfundets redning 1977 09.3A-18
Bent Jensen Reflections 1977 02.2A-04
Bent Jensen Samfundets Sår 1962 07.2B-20
Holger Jensen Rene Linier uå00 07.2A-57
Johs. Jensen Arbejder! Gør dig fri uå00 07.2A-45
Robert Funck Jensen En rigsdagstale om skattestop uå00 07.2A-60
Joh. Jørgensen Grundtvig - Hans Syn På Individ Og Samfund 1939 06.1A-03
Pia Jørgensen Henry George's tanker og ideer/thoughts and ideas 1989 22A-02
J.T. Juhl Er georgismen ikke tyveri? 1914 02.5A-03
Thomas Junker Udstykning 1948 08.1A-09
Kenneth Jupp Economics - A Christian View 1995 09.5A-09
K.E.K Tidens alvor uå00 09.3A-12
Kaalund-Jørgensen Den Danske Arv I Forfatningsudviklingen 1941 06.1A-04
Karl Kautsky Die Befreiung der Nationen 1917 K-00010
Victor Keegan By George! Best Tax We Never Had uå00 02.2A-32
John M. Kelly The new barbarians uå00 02.2B-12
Jens Kirk Danske bønder i farezonen uå00 21.1A-10
Holger Kjær Højskolen i Göteborg 1940 10.7A-03
Kr. Kolding Arbejdsløn uå00 02.1A-27
Kr. Kolding Grundrids af vort skattevæsens historie 1930 05.A-08
Kr. Kolding Grundrids af vort skattevæsens historie 2003 22A-19
Kr. Kolding Planøkonomi 1935 09.2A-08
Rating/Valuation Department - Hong Kong Rates - an explanatory Note (Hong Kong) 1990 09.1A-02
Arge Krapper Hvad Retsforbundet vil - i korte træk uå00 07.2A-55
Preben Krarup Retfærdspartiet 1980 09.6A-04
K.J. Kristensen Grundskyld og grundvurdering 1920 08.1A-08
K.J. Kristensen Land Valuation in Denmark 1995 22A-06
K.J. Kristensen Land Valuation In Denmark   02.2A-19
K.J. Kristensen Praktisk grundvurdering 1925 08.1A-07
C. Lambek Dagligdagen 1914 L-00031
C. Lambek Det Bestandige I Menneskelivet 1931 20.1-
C. Lambek Essay On The Foundation Of Cognition 1935 L-00006
C. Lambek Fremskridt - Overvejelser Og Synspunkter 1912 L-00027
C. Lambek Government By The Principle Of Moral Justice 1934 L-00002
C. Lambek Grundrids Af Sjælelivet 1932 L-00032
C. Lambek Indledning Til Kulturens Filosofi 1908 L-00017
C. Lambek Livsförståelse 1933 L-00033
C. Lambek Livsvurdering 1923 L-00029
C. Lambek Menneskeåndens Suverænitet 1927 L-00004
C. Lambek Moralens Grundval Och Gränser 1937 L-00025
C. Lambek Om Social Retfærdighed - Retsmoralske Grundrids - Retsstat Eller Socialisme 1924 Z04.1-
C. Lambek Om Vurderingsproblemet 1921 L-00028
C. Lambek Personlig Kultur 1914 20.1A-04
C. Lambek Personlig Kultur 1933 20.1A-05
C. Lambek Problems Of Morality And Moral Justice 1952 Z04.1-
C. Lambek Religion 1924 20.1A-03
C. Lambek Retsmoralske Grundrids 1918 04.1A-08
C. Lambek Retsstat Eller Socialisme 1927 L-00001
C. Lambek The Structure Of Our Apprehension Of Reality 1933 20.1-
C. Lambek Tidsskrift For Aandskultur - Apr. 1903 04-1903 L-00019
C. Lambek Tidsskrift For Aandskultur - Jan 03 1903 Z11.1-
C. Lambek Tidsskrift For Aandskultur - Jan. 1904 01-1904 L-00022
C. Lambek Tidsskrift For Aandskultur - Juli 1903 07-1903 L-00020
C. Lambek Tidsskrift for Aandskultur - Okt 1902 1902 L-00008
C. Lambek Tidsskrift For Aandskultur - Okt. 1903 10-1903 L-00021
C. Lambek Tidsskrift For Aandskultur - Supplementhefte 1904 L-00023
C. Lambek Udkast til en sjælelig bevægelseslære   L-00016
Jakob E. Lange Den Lige Vej 1913 02.1A-25
Jakob E. Lange Vore krav i den praktiske politik 1914 21.1A-24
Ejnar Langkilde Har vi en fremtid?   02.1A-02
P. Larsen Det brændende spørgsmål 1931 21.1B-13
P. Larsen Det brændende spørgsmål 1931 21.1A-21
P. Larsen Henry George Og Grundskyldsreformen 1915 L-00007
P. Larsen Henry George og jordskyldsreformen 1915 09.5A-01
P. Larsen Jordskyld Reformen I Udlandet 1911 02.1A-09
J.P. Laursen Erhvervskrise og skattereform 1927 21.1A-02
G. Lema One Man's search for truth 1974 05.A-03
W.R. Lester Arbejdsløsheden og jorden 1934 02.1A-05
W.R. Lester Sand frihandel og "Laissez Faire' 1936 09.2A-11
Kelvin Lindemann Da Professoren Blev Købmand uå00 04.1C-49
M.A. Lowzow Hvorfor betaler vi skat? 1944 09.1A-08
Erich Lubahn Gärten und Heimstätten   L-00013
Johannes Lubahn Gemeindliche Bodenreform 1947 Z08.1-
Adler Lund Fædrelandet og jordbesiddelsen 1943 21.1A-26
Th. Adler Lund Jordreformen og Friheden 1921 02.1A-19
F. Lütge Sozialreform Durch Grundrentenabgabe Und Volksheimstätte 1948 02.3A-07
Karsten Duch Lynggaard Henry George's tanker og ideer/thoughts and ideas 1989 22A-01
A. W. Madsen Land Value Taxation In Practice 1938 02.2A-10
Helge Madsen Danmarks Retsforbund - ideer og arbejde 1957 25-01-1957 07.2A-25
Helge Madsen Retsforbund - Ideer og arbejde. Skoleradio 1957 25-01-1957 07.3A-10
Madsen-Mygdal (Contributor), Folke (Contributor), Jakob E. Lange (Contributor), Norlev (Contributor) & Falbe Hansen Kampen Om Jorden 1931 02.5A-01
DRU's 100 Mandsforening Danmarks Retsforbund og do Ungdom - Orientering uå00 07.2A-09
DRU's 100 Mandsforening Orientering 1948 07.3A-13
Centralbiblioteket - Maribo Henry George og Georgismen 1933 07.1A-05
Erich Mathias It was the best of times, it was the worst of times 1993 09.5A-10
David K. Mills Crash Course 1993 02.2A-34
K.J. Møller (Editor) Danske Jordskyldskrav uå00 05.A-12
K.J. Møller Georgismen eller Grundskyldens ABC 1945 02.1A-18
Larsen & Møller Jordskyldskrav - hjemme og ude 1914 05.A-09
G.J. Morisot Socialistiske eksperimenter i Frankrig 1950 09.6A-09
Gjerulff Mortensen Kapitalrenten og pengesystemet 1914 09.3A-16
Economic Justice Movement A Blueprint for Georgist Victory 1997 21.1B-02
New Progressive Movement The Progressive Manifesto uå00 21.1B-01
N.N. Fem samtaler om George-reformen 1913 02.1A-01
N.N. Fra Tingstenen til Rigsborgen uå00 06.1A-21
N.N. Retsforbundet på Rigsdagen 1927-28 1928 07.2B-21
N.N. Retsforbundet på Rigsdagen 1929-32 1932 07.2B-23
Nguyen
Phach
The Vietnamese Land Reform Law uå00 08.1A-04
Niels Fr. Nielsen Vort pengesystem, som det er - og som det burde være 1936 09.3A-11
Victor Nielsen Vejledning angående grundvurderingen i byer og bymæssige bebyggelser 18-06-1926 08.2A-
NN Adresseliste 1961 07.3A-04
NN Arbejderne - skatterne uå00 07.2B-06
NN Arbejdets frigørelse uå00 07.2A-03
NN Arbejdsprogram 1977 1977 07.2A-18
NN Arbejdsprogram 1981 1981 07.2A-19
NN Arbejdsprogram 1984 1984 07.2A-21
NN Arbejdsprogram for Danmarks Retsforbund 1967 1967 07.2A-17
NN Det bliver ikke bedre før ... uå00 07.2A-61
NN Bogliste uå00 07.1A-03
NN Bogliste 1957 07.1A-04
NN Bogliste - med 'indmeldelse' 1994 07.1A-08
NN Brevkort - for indmeldelse uå00 07.1A-02
NN The Christian Church. Land & Politics 1988 09.5A-11
NN Da trekanten blev rund uå00 07.2B-08
NN Danmark skal selv bestemme uå00 07.2B-32
NN Danmarks økonomi kan reddes ca-1971 07.2B-33
NN Danmarks Retsforbund uå00 07.2B-15
NN Danmarks Retsforbund - Elevhefte uå00 07.3A-11
NN Danmarks Retsforbund - Lis Starcke 1980 07.2B-17
NN Danmarks Retsforbund - Skolepjece uå00 07.3A-15
NN Den danske arv i forfatningsudviklingen. 1941 Z00007
NN Den Danske Henry George Forening - dens formål etc. uå00 07.1A-09
NN Det liberale alternativ til EF-politikken 1982 07.2B-02
NN Din og min ret - nytænkning skal ske uå00 07.2A-63
NN DRU Nyt 1950 1950 07.3A-09
NN Education and the United Nations 1943 10.6A-01
NN En erhvervspolitik, der også er til gavn for de små… uå00 07.2B-12
NN en gammel lærerig historie uå00 00246
NN Erstatning - Tvangskøb af faste ejendomme uå00 02.1A-24
NN Et menneske er en mulighed uå00 07.2B-05
NN For fuld personlig frihed og økonomisk ligeret uå00 07.2A-71
NN Foreløbig beretning fra ... grundskyldsudvalg 1947 07.2B-27
NN Forenkling af indkomstskattesystemet - debatoplæg 1979 07.2A-64
NN Forslag til folketingsbeslutning 15-11-1977 07.2A-38
NN Fremgang for retsforb. = fremgang for det danske folk uå00 07.2A-52
NN Grundstigningsskylden 1964 07.2A-37
NN Håndbog For Ledere Af Studiekredse 1942 06.1A-25
NN Henry George - og kampen for Frihedens sag etc. uå00 07.1A-11
NN Henry George Foreningen - Vedtægter 1959 07.1A-07
NN Hvad er Retsstaten uå00 07.2A-56
NN Hvad vil Retsforbundet? uå00 07.2A-40
NN Hvordan man tjener en million - uden arbejde ca-1936 07.2A-58
NN Hvorfor smiler Mona Lisa? Historie om 2 trekanter uå00 07.2B-07
NN I alle de rige lande uå00 07.2B-19
NN Jordlovgivning uå00 07.2A-42
NN Jordlovsforslag - 1976? ca-1975 07.2A-35
NN Kantate ved 25-års jubilæumsfest 30-04-1949 07.3A-07
NN Lad kendsgerningerne tale uå00 07.2A-62
NN Lige ret uå00 07.2B-36
NN Mener du uå00 07.2B-18
NN Menigmand - Retsforbundet i Trekanten uå00 07.2A-43
NN MOMSen skal væk 1967 07.2A-59
NN Mønstervedtægter for amts- og storkredse 1965 1965 07.2A-30
NN Mønstervedtægter for opstillingskredse1965 1965 07.2A-29
NN Mutual aid & Cooperation in China's agricultural Prod. uå00 08.1A-02
NN Også du må tage et standpunkt uå00 07.2A-69
NN Økoteknisk Højskole - Studieplan uå00 21.1B-06
NN Økoteknisk Højskoles Brevkursus uå00 06.1A-20
NN Oplæg til Debat om R's økonomiske politik 1982 07.2A-73
NN Ord til eftertanke 1943 21.1B-10
NN Program for danmarks Retsforbund 30-12-1938 07.2B-26
NN Renten og folket uå00 09.3A-03
NN Retfærdig overskudsdeling uå00 07.2B-34
NN Retningslinier for en alternativ økonomisk politik 1983 07.2A-74
NN Retsforbundet - et parti også for arbejdere 1977 07.2B-14
NN Retsforbundet - Ungdommens parti uå00 07.2B-28
NN Retsforbundet - Valgudtalelse uå00 07.2B-13
NN Retsforbundet i kommunen 1981 07.2B-22
NN Retsforbundet kræver uå00 07.2A-46
NN Retsforbundet og den aktuelle politik uå00 07.2B-16
NN Retsforbundet siger uå00 07.2B-03
NN Retsforbundet trækker linierne op ca-1975 07.2A-27
NN Retsforbundets Arbejdsprogram 1968 07.2B-37
NN Retsforbundets ejendomsrets- og jordpolitik 1981 07.2B-11
NN Retsforbundets ideprogram - 1966 1966 07.2A-23
NN Retsforbundets ideprogram - forslag 1983 1983 07.2A-26
NN Retsforbundets program - Om uå00 07.2A-24
NN Retsforbundets program. I aktuel belysning. 1947 1947 07.2A-22
NN Retsforbundets sanerings- og beskæftigelsesplan 1978 07.2B-31
NN Retsforbundets Valgbog 1932 1932 07.2A-33
NN Retsforbundets Valgbog 1953 1953 07.2A-34
NN Rigsdagen drikker kaffe 1991 07.3A-14
NN Sagens Kerne. Brandskatning 1971 07.2A-49
NN Sagens kerne. Ja til hele verden. 1971 07.2A-48
NN Site Value Rating And Business uå00 02.2A-20
NN Skattestop nu uå00 07.2A-70
NN Spørg og Svar I uå00 14.1-03
NN Stands grundspekulationen 1967 07.2B-04
NN Studievejledning - Betænkning Vedr. Grundskyld 1954 06.1A-23
NN Sveriges Rättsförbund 1949 21.1A-07
NN Sveriges Rättsförbunds Program uå00 02.3A-04
NN The Greatest Cause And What You Can Do About It uå00 02.2A-33
NN Ud af kniben 1977 07.2B-25
NN Uddannelse 1980 07.2A-28
NN Vedtægter 1975 07.2B-30
NN Vedtægter 1978 1978 07.2A-32
NN Vedtægter for Danmarks Retsforbund 1967 07.2A-31
NN Vedtægter for Retsforbundets Ungdom 1934 07.3A-06
NN Vi lægger roret om og retter skuden op uå00 09.6A-14
Landsforeningen Til Arbejdsløshedens Bekæmpelse Nn Arbejdsløshed bekæmpes med arbejde uå00 09.6A-03
Albert Jay Nock Henry George - Uortodoks Amerikaner 1934 05.A-01
Chr. Norlev Beskæftigelsesmuligheder og jordpolitik 19-06-1936 07.2A-06
Søren Olesen Sagens Kerne. Kampen om skatterne 1959 07.2A-47
Ludv. Olsen Hvorfor Er Folket Fattigt - Skønt Landet Er Rigt uå00 02.5A-09
Peter Ussing Olsen Jordreformer - en forudsætning for fremskridt 1978 08.1-11
Peter Ussing Olsen Studievejledning til Retsstaten uå00 04.1A-14
Thomas Paine Fornuftens tidsalder - Anden del 2001 22A-15
Thomas Paine Fornuftens tidsalder - Første del 2001 22A-14
Thomas Paine Ligeretten til jorden 1999 22A-13
E. Palmø Henry Georges og Severin Christensens statsidealer 1941 04.1A-07
E. Palmø Retsforbundets samfundsideer 1943 21.1A-06
Alf Pedersen Grundskylden - muligheder og virkninger   P-00007
Alfred Pedersen Er retfærd tyveri? (Svar til J.T. Juhl) 1914 02.5A-04
C.E. Pedersen Samstyre 1949 09.4A-07
C.H. Pedersen Vejen Frem 1933 02.1A-08
Ejnar Pedersen Jordens bedste løsning uå00 07.2A-67
Ejnar Pedersen Jordrenten - Din fødselsgave 1995 22A-07
Ejnar Pedersen The World's best solution uå00 07.2A-68
Johan Pedersen Fordelingsvalg - Et afsnit af Kvalitetsmetoden. 1903 1903 09.4A-01
Johan Pedersen Selvstyre fra neden 1905 09.4A-10
Johan Pedersen Som vælgere - så valg 1903 09.4A-11
Johan Pedersen Vejledning ved Valg efter Kvalitetsmetoden 1904 09.4A-08
Jørgen Pedersen Markedsøkonomi eller tvangsøkonomi 1971 09..2A-04
Oluf Pedersen Fattigmands Ret 1948 02.1A-21
Oluf Pedersen Grundskylden - som afløser for grundstigningsskylden 1965 02.1A-06
Oluf Pedersen Kan grundskylden dække alle skatter? 10-09-1949 02.1A-12
Oluf Pedersen Overgang fra skat til skyld 15-11-1928 21.1A-15
Oluf Pedersen Retsforbundets Valgbog 1945 1945 07.2A-36
Oluf Pedersen Sporskiftet i dansk politik 1931 07.2C-
P.C. Pedersen Husmændenes Socialøkonomiske Program Og Vor Tid 1942 06.1A-05
Peder Pedersen Realkredittens væsen. 1938 06.1A-07
Peder C. Pedersen Bør man have erstatning for at betale sin skyld? 1955 02.1A-23
Per Parabler: uå00 22A-11
Otto Petersen Ned med pengemonopolen 1950 09.3A-01
Poul Petersen Kong Jordleje 1942 12.1-01
Ólafur Jens Péturson Henry George og "Einfaldi skatturinn" uå00 21.1A-19
Louis F. Post & P. Larsen Fremskridt Og Fattigdom I En Nøddeskal 1908 01.1A-25
Jan Pot Implementation uå00 02.2A-40
Jan Pot Lecture At The IU Conference In Melbourne 1993 02.2A-39
Jan Pot Wrong or Right uå00 02.2A-18
Arnold Poulsen Amerika - Frihedens Land 1941 06.1A-01
P. I. Prentice Urban Financing for Jobs, Profits and Prosperity 1976 02.2B-05
Land & Liberty Press Book List ca-1991 02.2B-10
O. Puntervold Bibelens Vei til Social retfærdighet 1922 09.5A-07
Oluf Ram Den store samfundsforbrydelse 1921 21.1A-03
Oluf Ram Frie arbejdsvilkår, Frie mennesker 1911 21.1A-04
Oluf Ram Samfundsmoralens praktiske krav 1920 21.1A-28
C. Høeg Rasmussen Arbejdsløshedsårsager uå00 09.3A-14
Peter Rasmussen En virkelig gældssanering uå00 02.1A-10
K. Ravnholt Staten - dens natur og rette opgaver 1926 04.1B-15
Th. Riemann Retsforbundet - det unge regeringsparti er blevet 40 år 1959 07.2A-15
K. Riis-Hansen En kritik af den georgistiske jordværdiskat 1910 02.5A-05
Wilhelm Röpke Den international handels frigørelse 1954 09.2A-09
Tom Rose Free Entreprise Economics 1974 09.2A-23
Johs. Rosendahl & Folke Gammel og ny liberalisme 1943 06.1A-10
Stig I Rosenlund Eftertankar om Den nya Metoden 1971 09.6A-13
Axel Roulund Kulturens forfald eller genrejsning 1935 04.1B-16
W. Rubow Fra tvangsstyre til frit samarbejde 1951 02.1A-14
Sven Rydensfelt Bostadsnöden och Hyresreguleringen 1952 09.6A-11
Sven Rydensfelt Velfærdsstatens opgang og nedgang uå00 09.6A-12
Harald Rymose Til kamp mod jordmonopolet 1919 02.1A-17
A. Schack Det først fornødne. Foredrag om det sociale spørgsmål 1910 02.1A-13
Rudolp Schmidt Om dagens og tidens problemer 1944 21.1B-08
Vivian Schurecht Henry George - Optakten Til Stiftelse Af Danmarks Retsforbund 1979 05.A-13
Jack Schwartzman Henry George, Rerum Novarum And The Controversy Concerning Private Property In Land 1994 02.2A-05
Michael Silagi Henry George und Europa 1973 15.2-02
Poul Skadegård Et moralsk parti uå00 07.2A-02
J.P. Skou Om Retsforbundets ståsted og grundlag - 1982 1982 07.2B-01
Fridlev Skrubbeltrang (Co-Author) Nordens enhed 1942 10.7A-01
Gilbert Slater How the english people became landless and how to regain land 1913 02.2B-11
H. Slyngbom Thi kendes for ret 1960 02.1A-16
Grosserer Societetet Handelens betydning 1935 09.2A-19
Grosserer Societetet Kooperationen, den skattepriviligerede stat i staten 1948 09.1A-03
Werner Sombart Die Zukunft des Kapitalismus 1932 09.6A-01
Sømme Det positive pengesystem 1942 09.3A-07
Aksel Sørensen Penge som omsætnings- og financieringsmiddel 1964 09.3A-05
Martin Sørensen Rente og skat uå00 09.3A-13
Oluf Sørensen Det rette grundlag for stemmeoverdragelse 1949 09.4A-06
Oluf Sørensen Hvorfor Retsstaten 1945 21.1A-05
Oluf Sørensen Socialistisk diktatur eller videnskabelig politik 1955 02.1A-22
Povl Martin Sørensen Det økonomiske mirakel uå00 09.3A-15
Herbert Spencer Extract From Social Statics 1850 02.2A-08
C.N. Starcke George'ismens grundtanker 1910 04.1C-53
C.N. Starcke Grundskylden og de andre skatter 1924 04.1C-52
C.N. Starcke Personlighedens moral og de moralske problemer i nutiden 1912 20.1A-01
C.N. Starcke Retfærdighedens styrke 1929 04.1C-51
C.N. Starcke & Voggo Starcke (Editor) Röveri och hederligt Förvärv 1954 02.3A-01
C.N. Starcke & Rikard Teglbjerg (Co-Author) Fristat eller slavestat. Proudhon/Marx. v/R. Teglbjærg ca-1930 04.1C-54
Viggo Starcke Arbejdets Politik uå00 04.1C-43
Viggo Starcke Atlantpagtens Fortsættelse 10-06-1968 04.1C-35
Viggo Starcke Den bagvendte vej uå00 04.1C-13
Viggo Starcke C.N. Stacke 20-01-1964 21.1A-18
Viggo Starcke Centuries of experience with Land Taxation in Denmark 1995 22A-10
Viggo Starcke Christian D.F. Reventlow uå00 04.1C-45
Viggo Starcke Det daglige brød 1952 04.1C-01
Viggo Starcke Det daglige brød 1995 22A-09A
Viggo Starcke De Tar Det Fra Dig uå00 04.1C-44
Viggo Starcke Den første New Yorker 08-09-1964 04.1C-25
Viggo Starcke Den frie handel 23-10-1967 04.1C-21
Viggo Starcke Denmark in World History 1947 04.1C-24
Viggo Starcke Der er ingenting som uld 1955 04.1C-15
Viggo Starcke Det er denne vej 1956 04.1C-06
Viggo Starcke Det ydre retsværn uå00 04.1C-33
Viggo Starcke Diktatur? Kommunisme? eller uå00 21.1A-17
Viggo Starcke Det dobbelte bevis 1959 04.1C-40
Viggo Starcke Dr. Ross Og Retsstaten 1933 04.1C-50
Viggo Starcke Ejendomsretten og skatterne. Juli 1936. 07-1936 04.1C-41
Viggo Starcke En lykke for et menneske at få lov til at tjene en idé uå00 04.1C-09
Viggo Starcke En Tale -Der Gav Genlyd 25-10-1946 04.1C-47
Viggo Starcke Er Russell Den Rette? 27-01-1967 04.1C-36
Viggo Starcke Folket og retfærdigheden uå00 21.1A-20
Viggo Starcke Fra Troja til Suez uå00 04.1C-34
Viggo Starcke Frihed for Loke 30-10-1968 04.1C-27
Viggo Starcke Frygten For Friheden 08-09-1968 04.1C-39
Viggo Starcke Gartneriet og jordspøtgsmålet 1948 04.1C-57
Viggo Starcke Gås 31-12-1956 04.1C-28
Viggo Starcke God Aften. Radiotale 28-08-1950 04.1C-29
Viggo Starcke Guld og Elfenben 22-11-1971 04.1C-12
Viggo Starcke Handelens frihed og Danmarks beståen uå00 04.1C-31
Viggo Starcke Hannibal Sehested 1941 06.1A-13
Viggo Starcke Harald Höffding og C.N. Starcke 1928 21.1A-11
Viggo Starcke Henry George i Verdenspolitikken 1952 04.1C-04
Viggo Starcke Kasser Kasernerne 1952 04.1C-38
Viggo Starcke Knud Den Store uå00 04.1C-46
Viggo Starcke Livet ligger i fremtiden uå00 04.1C-19
Viggo Starcke Det manglede bare uå00 04.1C-60
Viggo Starcke Masken falder uå00 04.1C-14
Viggo Starcke Når begynder et menneskes liv 1967 04.1C-11
Viggo Starcke Nationale spørgsmål 1945 04.1C-16
Viggo Starcke Øst og Vest 14-11-1955 04.1C-22
Viggo Starcke Our Daily Bread uå00 04.1C-02
Viggo Starcke Our Daily Bread 1995 22A-09B
Viggo Starcke Pharao had a dream uå00 04.1C-08
Viggo Starcke Retten til livet uå00 04.1C-07
Viggo Starcke Rettens oprindelse 1957 04.1C-59
Viggo Starcke Russells vekslende standpunkter 12-03-1967 04.1C-20
Viggo Starcke Singapores grundlægger 1995 22A-08
Viggo Starcke Singapores grundlægger - Sir Stamford Raffles 29-01-1969 04.1C-03
Viggo Starcke Sir Stamford Raffles 05-09-1945 04.1C-56
Viggo Starcke Skattens mønt 19-12-1955 04.1C-17
Viggo Starcke Skumsprøjt uå00 04.1C-30
Viggo Starcke Slå til uå00 04.1C-18
Viggo Starcke Social Ret 1931 04.1C-37
Viggo Starcke Spinoza uå00 04.1C-26
Viggo Starcke The Danish Government uå00 04.1C-05
Viggo Starcke The History of Land-Taxation in Denmark 1949 04.1C-23
Viggo Starcke The Viking Danes 1995 22A-04
Viggo Starcke The Viking Danes 1949 14.1-
Viggo Starcke Vejen er Retsstaten uå00 04.1C-58
Viggo Starcke Vi advarer uå00 04.1C-10
Viggo Starcke Wellington i Folketinget 29-11-1969 04.1C-32
Viggo Starcke & Ulrich (Co-Author) Ejendomsretten Og Skatterne - Er Der En Grænse? 07-1936 04.1C-41
Mads Steffensen Frihedens vej 1943 02.1A-07
Max Stirner Den Eneste Ene Og Hans Ejendom 1902 20.1A-02
Chr. Stray Socialiseringstruslen i Norge 1953 S-00084
Chr. Stray Socialiseringstruslen i Norge 1953 09.6A-07
Nils Sund Retts-liberalisme 1946 Z04.3-
Niels S. Svendsen Alder og valgret 1938 09.4A-03
Niels S. Svendsen Børn og valgret. 1949 06.1A-11
Niels Skriver Svendsen Folkestyre 1927 19.4-01
H. Taine Demokratiets diktatur 2004 22A-18
H. Taine Demokratiets diktatur 1926 04.1A-05
Hai-Sun Tang High Lights of Land Reform in Taiwan 1957 08.1A-05
Hui-Sun Tang Land Reform In Free China 1954 8.1
Ida Tarbell & Signe Bjørner Nyt Udspil - To førere 1934 05.A-04
A. Thaulow Restriktioner eller billigere varer 1949 09.2A-03
A. Thaulow Restriktionernes afvikling 1948 21.1B-09
Knud Tholstrup Appel til Danmarks ungdom 20-05-1982 21.1A-31
Knud Tholstrup Arbejde skaber arbejde 21-12-1986 21.1A-35
Knud Tholstrup Danmark bliver rask igen - men først når det bliver sjovt 09-1988 21.1A-33
Knud Tholstrup Economic Liberalism 02-1973 02.1C-24
Knud Tholstrup Er vi virkelig så fattige? 04-11-1950 02.1C-13
Knud Tholstrup Fra de skæve love til ligeret 03-1987 02.1C-05
Knud Tholstrup Grundskyldens ABC 1979 02.1C-10
Knud Tholstrup Hvad har han sagt? 1953 02.1C-12
Knud Tholstrup Hvor skal lufthavnen ligge? 21-01-1969 02.1C-02
Knud Tholstrup Indkomstskatten er det onde dyr 20-05-1982 21.1A-32
Knud Tholstrup Inflationen 08-1988 02.1C-03
Knud Tholstrup Inflationen kan standses 1960 02.1C-01
Knud Tholstrup Knud Tholstrup om Retsforbundet uå00 02.1C-19
Knud Tholstrup Lad kendsgerningerne tale uå00 02.1C-21
Knud Tholstrup Lad os slagte guldhønen. (kronik 1973) 20-01-1973 02.1C-11
Knud Tholstrup Lige erhvervsmuligheder for alle uå00 02.1C-10
Knud Tholstrup Mandens arbejdstid er for kort, den gifte kvindes for lang 14-01-1962 02.1C-15
Knud Tholstrup Ønsketænkning eller realisme? uå00 02.1C-09
Knud Tholstrup Reallønnen (notat) uå00 02.1C-22
Knud Tholstrup Retsforbundet i aktuel belysning 1950 02.1C-14
Knud Tholstrup Retsforbundets program 1948 02.1C-08
Knud Tholstrup Skolerne og erhvervslivet bør samarbejde 30-09-1961 02.1C-16
Knud Tholstrup The Third Way = A New Economy uå00 02.1C-07
Knud Tholstrup Tre måder at øge sin velstand på 1956 02.1C-06
Knud Tholstrup & Lars Lund Lars Lund, Brev fra 19-04-1977 02.1C-17
Joseph Thompson A basic Income uå00 02.2B-15
Ernst Thomsen Vor kroniske krise 03-1971 07.2A-39
Tidsskrift Den Lige Vej   TID4
Tidsskrift Det Frie Blad 1921 TID8
Tidsskrift Målet og vejen. 1942 09.5A-06
Tidsskrift Målet og vejen. 1941 09.5A-05
Tidsskrift Realitet - jordreform i udlandet. 1/88 1988 07.2B-10
Tidsskrift RET 1904 TID1
Tidsskrift RET 1904 TID5
Tidsskrift Retfærd 1908 07.1A-12
Tidsskrift Retsforbundets Månedsmagasin 1936 TID6
Tidsskrift RETSSTATEN 1917 TID2
Tidsskrift RETSSTATEN 1937 TID3
Tidsskrift Sagens Kerne. 4.årg. Nr 1 1957 07.3A-01
Tidsskrift Samstyre   TID7
Teng Tse-Hui The outstanding success of Agrarian Reform in China 1954 08.1A-01
Mark Twain Jordmonopolet - Archimedes. uå00 04.1C-42
Uddannelsesudvalget Uddannelsespolitisk debatoplæg uå00 07.2B-24
Starcke Og Ulrich Ejendomsretten og skatterne - er der en grænse 1936 21.1A-12
P. Vejstrup Ejendomsskatterne. 1941 06.1A-06
Poul Vestergaard Menigmand ca-1975 07.2B-09
Cai Viale Den Moderne Opfattelse Af Naturerkendelsen   21.1B-05
Tony Vickers Shifting The Burden 1999 02.2B-04
Marc Wallenberg USA - Europa 1968 09.2A-21
A.A. Walters (Editor) Dear Prime Minister uå00 09.3A-22
A.A. Walters Money and Inflation uå00 09.3A-20
G. Ward The First Danes come to England uå00 04.1C-55
Jens Warming The Taxation Of Real Property In Denmark 1924 02.2A-28
Scot Young Constructive Taxation 1974 02.2A-02
F. Zeuthen & Folke Princip Eller Plan 1944 06.1A-17

Til Hovedside: Henry George Biblioteket