Henry George Biblioteket

Gruppe/Placering


Pjecer
Bøger
1.  
Værker af Henry George


Dansk 01.1 11.1

Engelsk 01.2 11.2

Andre sprog 01.3 11.3
2.  
"Georgisme"


Dansk 02.1 12.1

Engelsk 02.2 12.2

Andre sprog 02.3 12.3

Om erstatning 02.4 12.4

Kritik 02.5 12.5
3.  
Præ-georgister


Dansk 03.1 13.1

Engelsk 03.2 13.2
 
Andre sprog 03.3 13.3
4.  
Retsmoral


Dansk 04.1 14.1

Svensk 04.2 14.2
  
Andre sprog 04.3 14.3
5.  
Biografier/Historie (emne-relevant)


Biografier 05.1 15.1

Historie 05.2 15.2

Afhandlinger/Opgaver/Skoler mv.(emne-relevant)


ØkotekniskHøjskole 06.1 16.1

Prisopgaver 06.2 16.2

Afhandlinger 06.3 16.3
6.  
Partier/Foreninger


Henry George Foreningen 07.1 17.1

Retsforbundet 07.2 17.2

Retsforbundets Ungdom 07.3 17.3
7.  
Jordpolitik


Jordreformer mv. 08.1
18.1

Jordvurdering/vurderingssystemer 08.2 18.2

Byplanlægning/Zoner 08.3 18.3
8.  
Politik-generelt


Skattepolitik 09.1 19.1

Frihandel/Told 09.2 19.2

Penge (JAK), finanser, 09.3 19.3

Samstyre/Folkestyre/Valgteorier 09.4
19.4

Kristen politik 09.5 19.5

Politiske retninger 09.6 19.6

Boligpolitik 09.7 19.7

Samfund - generelt
09.8
19.8
9.  
Andre emner (= Udenfor kerneområdet)


Livsfilosofi-etik-erkendelsesteori 10.1 20.1

Biografier 10.2 20.2

Historie 10.3 20.3

Krig og Fred 10.4 20.4

EF/EU 10.5 20.5

FN 10.6 20.6

Norden 10.7 20.7

Sydslesvig 10.8 20.8

Økonomi - generelt
10.9
20.9
 --
Storpjecer (Blandet)

21
 --
Nyudgivelser (Blandet)

22

Til Hovedside:  Henry George Biblioteket